.

Nyaste inläggen

Lin, linolja och  linoljesåpa.

Lin, linolja och linoljesåpa.Vad är lin och linolja och varför gör det sig så bra till såpa?

Det finns fynd som visar på att Babylonierna redan 5000 f. kr odlade lin för fibrer och frön för olja och använt den som lamp- och matolja. I norden har linet odlats sedan stenåldern. Här odlades det så kallade ”smalbladiga linet” som var två- eller flerårigt och främst användes för spånad, ”spånadslin”. I Norden odlades lin i relativt stor skala ända in till mitten av 1800-talet när den industrispunna bomullen kom hit.

Idag odlas det två sorters lin: spånadslin och oljelin.

De är ettåriga växter och spånadslinet blir 50 – 140 cm hög och har en oljeprocent på ungefär 36% – 40% medan oljelinet bara blir ca 30 – 60 cm hög med en oljeprocent på 41%–45%. Odlingarna i Sverige idag är mycket små i det stora hela men oerhört värdefulla. Vårt nordiska klimat passar linet ypperligt och ger en planta med hög halt av den fleromättade linolensyran.

Vår egen linbondes odlingskontrakt tillåter inte blastdödning och de har ett stort fokus på miljön. Oljan kallpressas vilket ger den högsta oljekvalitén och minskad grogrund för alger. Efter pressning får oljan stå i 3-6 månader för att bli ljus och klarna. Från samma frön som den olja vi använder görs även linolja av livsmedelskvalité.

Linolja eller träolja

Köksbänk

När du ska olja in din altan, köksbänk eller skärbrädor m.m. finns det en mängd produkter att hitta i butikerna. ”Träolja”, ”köksbänksolja” och paraffinolja m.fl. Träoljorna innehåller ofta en viss del linolja men mängden varierar och för det mesta är en stor del lösningsmedel av något slag t. ex. lacknafta som ska hjälpa oljan att snabbt dra in i trät och torka. Idag är det även vanligt med vattenburen träolja. Paraffinolja är en petroleumprodukt och lägger sig mest utanpå träet, det tränger inte in ordentligt.

Linolja hittar du oftast i två typer: Rå och kokt.
Den råa oljan har små molekyler som tränger in mycket bra både i trä och även metall, vilket gör den till ett bra och miljövänligt rostskydd. När oljan oxiderar och torkar utvidgar sig molekylerna ca 15%-20% och ger ett bra skydd.

Kokt linolja har större molekyler än den råa. Detta för att molekylstorleken ökar vid torkning och den kokta oljan har hettats upp och tillförts syre vilket gör att den börjar oxidera. När den kokta oljan torkar lägger den sig som ett ytskikt. Det är den kokta linoljan som används till tex fernissa. Det är även den kokta linoljan som riskerar att självantända då oxidationsprocessen skapar mycket värme. Risken är betydligt lägre med rå linolja men även där bör man vara försiktig, lägg trasor, torkpapper etc. i en hink med vatten.

Äkta linoljesåpa vs. ”vanlig såpa”

Källans Linoljesåpa Originalet

Det vi idag lite slarvigt kallar för ”vanlig såpa” är oftast grön eller gul. Den gröna såpan tillverkades, främst i söder, av hampaolja som gav den sin gröna färg och även den karakteristiska doften. Såpa gjord på tallfettsyra blir gul.

Vid sulfatmassabrukens tillverkning av pappersmassa kokas vedråvaran tillsammans med en rad kemikalier, dessa tillsammans med utlöst vedsubstans kallas för ”svartlut”.
I svartluten finns något som kallas ”råtallsåpa” som består av organiska syror och separeras via indunstning. ”Råtallsåpan” behandlas sedan med svavelsyra för att bli ”Råtallolja”. Denna destilleras och man får bland annat ut tallfettsyra. Det är alltså denna produkt man kokar tallsåpa på, färgar grön och tillsätter doft av bittermandel för den ”klassiska såpadoften”. Tallsåpan torkar dessutom ut trä och riskerar att det spricker.


-Varför skulle linoljesåpan vara så mycket bättre än andra såpor?

Till Källans linoljesåpa använder vi den råa kallpressade linoljan som tillverkas av lin som är odlat och pressat i Sverige. Linoljan värms upp och kokas sedan ihop med kaliumsoda som är ett basiskt ämne.

Denna måste tillsättas för att en försåpning ska kunna ske. Sodan förbrukas sedan under försåpningen då den reagerar med linoljan och bildar linoljesåpa. Det finns således ingen bas kvar i den färdiga produkten, endast linolja i försåpad form = försåpad linolja = såpa.

Linoljan har en hög och bra fetthalt som lämpar sig till just såpa. Linoljesåpan är en så kallad heltorkande såpa, som innebär att den är överfettad. Det gör den till en suverän fettlösare, utan att torka ut materialet och därför inte riskerar att torka ut dina händer vid användning, tvärt om. Detta är den stora skillnaden gentemot den uttorkande talloljesåpan. Vi kokar dessutom med endast två ingredienser: kallpressad rå linolja och soda.

Linblommor

© Källans Naturprodukter AB